10 จะทำยังไงให้ไลฟ์ของเราโดดเด่นและแตกต่างกว่าคนอื่น