คู่มือสูตรลัดยิงแอด 2022

ฉบับจับมือทำ step by step


ปัญหาสำหรับคนยิงแอดมีอยู่ 2 ข้อใหญ่ๆ คือ

  1. ยิงแอดไม่เป็น
  2. ยิงเป็นแต่ไม่ปัง

คู่มือเล่มนี้จะทำให้คนที่ยิงแอดไม่เป็น สามารถเริ่มทำตามจาก 0 จนเป็นได้ จากเนื้อหาที่เน้นรูปภาพประกอบ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำตาม


และสำหรับคนที่ยิงเป็นแล้วแต่ไม่ปัง อาจจะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และหนึ่งในนั้นคือการตั้งค่าแอดแบบเดิมๆ ไม่มีการยิงในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นยิงหาคนที่ไม่รู้จักอย่างเดียว แต่ไม่ยิงซ้ำหาคนที่รู้จักเลย แบบนี้ยิ่งเสียโอกาส